Pravna Obavijest

Navigacija na ovoj web stranici podliježe luksemburškim zakonima i propisima, kao i dolje navedenim uslovima.

Ova web stranica zoodirect.fr ekskluzivno je vlasništvo grupe Oasis-Shadrin, sàrl, registrirane pri RCSL-u Luksemburga. Zoodirect je znak kompanije Oasis-Shadrin grupe.

Nastavkom pregleda web stranice, korisnik bezrezervno izražava svoje prihvaćanje dolje navedenih uslova.

Oasis-Shadrin group zadržava pravo izmjene uslova korištenja ove web stranice u bilo koje vrijeme. Stoga Oasis-Shadrin grupa savjetuje sve korisnike da redovno konsultuju najnoviju verziju uslova koji regulišu ovu web stranicu.

Autorsko pravo i intelektualno vlasništvo

Tekstovi, brendovi, logotipi, informacije ili elementi koji se pojavljuju na ovoj web stranici i koji se odnose na naše brendove NATYKA, WOLF'S MOUNTAIN, BON APPETIT i NATURA WILD ekskluzivno su vlasništvo Oasis-Shadrin grupe.

Svako umnožavanje, predstavljanje, prijevod, adaptacija ili distribucija, u cijelosti ili djelomično, ovog sadržaja stranice, gore citiranog, na bilo kojem mediju ili bilo kojim procesom, predstavlja kršenje i zabranjeno je u nedostatku odobrenja i izričiti pristanak grupe Oasis-Shadrin.

Tačnost informacija

Ova web stranica je namijenjena korisnicima zoodirect.fr, i šire, svima koji su zainteresirani za proizvode i/ili usluge koje nudi stranica.

Uloženi su svi napori da se osigura tačnost informacija sadržanih na ovoj web stranici. Međutim, ne može se dati garancija da su sve informacije tačne.

Oasis-Shadrin grupa se ne može smatrati odgovornom za bilo kakve neprecizne, nepotpune ili pogrešne informacije, niti za bilo kakve falsifikovane ili manipulisane informacije.

Grupa Oasis-Shadrin. zadržava pravo da izmijeni sadržaj stranice ili da ga učini nedostupnim.

Stranice izvan stranice zoodirect.fr (koje pripadaju grupi Oasis-Shadrin), a posebno web stranice partnera s hipertekstualnim linkom na ovu stranicu, nisu pod kontrolom Oasis-Shadrin grupe, koja stoga odbija bilo kakvu odgovornost za njihov sadržaj i pristupačnost. Korisnik je isključivo odgovoran za njihovu upotrebu.

Korištenje web stranice, osobni podaci i odgovornost

Sajt je besplatan (isključujući troškove internet konekcije koje plaća korisnik), i otvoren je 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, osim u slučajevima više sile, kvarova računara, održavanja ili povezanih problema telekomunikacionih mreža.

Oasis-Shadrin grupa se obavezuje da u najkraćem mogućem roku provede sve radnje potrebne za vraćanje funkcionisanja web stranice kao i njene dostupnosti.

Oasis-Shadrin grupa se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu uzrokovanu korištenjem web stranice, a posebno u vezi s prekidom, gašenjem ili kvarom web stranice što može rezultirati gašenjem radi održavanja ili popravka kompjuterskog sistema zoodirect.fr, tehničkih kvarova ili preopterećenja mreže, prekida u telekomunikacionim mrežama, grešaka, nemara ili grešaka dobavljača ili treće strane, kao i svaki kompjuterski virus koji potiče sa interneta.

Oasis-Shadrin grupa obavještava da web stranica koristi sistem “Google Analytics”, “kolačiće” i podatke koji se odnose na IP adresu.

Pregledom web stranice korisnik na taj način pristaje na obradu njegovih podataka od strane Google Analytics.

Prilikom posjete stranici, jedan ili više “kolačića”, koji ne sadrže lične podatke, mogu se postaviti na hard disk korisnika.

„Kolačići“ se koriste isključivo za olakšavanje prijenosa tehničkih informacija; oni se pohranjuju i pohranjuju na hard disk korisnika dok se web stranica pregledava.

Nijedan “kolačić” neće biti trajno postavljen na računar korisnika.

Oasis-Shadrin group zadržava pravo, u kontekstu ponuđenih proizvoda i usluga, zahtijevati osobne podatke od korisnika web stranice zoodirect.fr.

Bit će pohranjeni samo elektronski ili u bilo kojem drugom obliku osim podataka korisnih i neophodnih za obavljanje ponuđenih usluga.

Lične podatke Oasis-Shadrin grupa obrađuje u skladu sa zakonskom regulativom koja se odnosi na zaštitu pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka.

Oasis-Shadrin group može koristiti lične podatke prikupljene u komercijalne svrhe istraživanja, osim ako se korisnik izričito protivi.

Oasis-Shadrin group može, u sklopu obavljanja svojih usluga i proizvoda, prenositi podatke trećim licima, osim ako se korisnik izričito protivi.

Grupa Oasis-Shadrin se obavezuje da će, bez ikakve obaveze rezultata, obezbijediti sva potrebna sredstva kako bi korisniku garantovala sigurnost i povjerljivost njegovih prenesenih podataka, ali podsjeća korisnike da tajnost prepiske ne postoji. znači zagarantovano na bilo kojoj internet mreži.

Korisnik je suglasan da se svako korištenje stranice vrši na vlastitu odgovornost.

Svako prikupljanje podataka putem stranice podliježe odredbama zakona o potrošačima i reguliše se ovim uslovima.

Davanjem svog telefonskog(ih) broja(a) ili svoje e-mail adrese na web stranici zoodirect.fr, korisnik prihvata i ovlašćuje Oasis-Shadrin group da mu šalje informacije putem telefona, SMS-a ili e-maila.-mail.

Ovlašćujući Oasis-Shadrin group za prenošenje informacija putem SMS-a ili drugih sredstava komunikacije koja se mogu naplatiti, korisnik se izjavljuje da snosi troškove koji zbog toga mogu nastati za njega.

Korisnik prihvaća da se svaki pristup web stranici ili bilo koje korištenje stranice obavlja na vlastitu odgovornost.

Odgovornost je svih korisnika interneta da poduzmu sve odgovarajuće mjere i mjere za zaštitu vlastitih podataka i/ili softvera od kontaminacije mogućim virusima ili bilo kojim drugim hakerskim procesom koji kruži internetom.

Podsjećamo da se grupa Oasis-Shadrin suzdržava od bilo kakvog slanja e-mailova čija je svrha prikupljanje povjerljivih informacija (pristupne šifre, lozinke ili brojevi bankovnih računa).

U slučaju prijema ovakvih e-mailova, imperativ je da korisnici odmah o tome obavijeste Oasis-Shadrin group, te ni pod kojim okolnostima ne daju povjerljive informacije tražene elektronskim putem.

Oasis-Shadrin grupa se ne može smatrati odgovornom za širenje povjerljivih informacija od strane samog korisnika.

Webmaster

Sajt je kreirala grupacija Oasis-Shadrin.
Smjer izdavanja: Oasis-Shadrin group.
Ukoliko i pored redovnih provjera uočite anomaliju, ili ako naiđete na probleme na ovoj stranici, Oasis-Shadrin grupa Vam se zahvaljuje što ste je obavijestili na ovoj adresi: contact@zoodirect.com

Smještaj

Stranica zoodirect.fr je domaćin Kinsta Inc.
8605 Santa Monica Blvd # 92581
West Hollywood, CA 90069
Sjedinjene Američke Države

Pohrana ličnih podataka korisnika vrši se isključivo na podatkovnim centrima („klasterima“) koji se nalaze u državama članicama Europske unije kompanija Kinsta Inc. i Google Cloud Service.

Izdavač, vlasnik, kreator i domaćin se obavezuju da će dati sve od sebe kako bi osigurali da korisnici mogu pristupiti stranici u svakom trenutku, ali niko od njih se ne može smatrati odgovornim u slučaju nedostupnosti stranice, iz bilo kojeg razloga.

Važeći zakon, teritorijalna nadležnost i jezik

Ova web stranica podliježe luksemburškim zakonima i propisima.
Luksemburški zakoni i propisi su isključivo primjenjivi.
Sudovi u Luksemburgu imaju isključivu nadležnost da razmatraju svaki mogući spor u vezi sa upotrebom, tumačenjem i izvršenjem informacija i podataka koji se pojavljuju na ovoj web stranici.